ЖІБЕРУ

lat: JİBERÝ

садақпен атуда адырнасын ату кезінде ұстап қалудан босату әдісі.