Араласу

lat: Aralasý

Аралас етістігінің қимыл атауы. 1. Араласып-құраласу, қарым-қатынаста болу.

Бұл ғасырлардағы бұдан кейінгі үлкен оқиға - халықтардың қоныс аударып, бip-бipiмен араласуы (Н.Баяндин, Ғасыр.).

2. ауыс. Килігу, кірісу, қатысу.

Тергеу жұмыстарына лауазымды адамдар тарапынан арала­су фактiлеpi толық жария етiлуi қажет («Еге­мен Қазақстан»).

Заттың жаратылысын, iшкi құрылыстары өте күpделi атомдарды толық зерттеу математика ғылымының кеңiнен ара­ласуын керек етедi (О.Жәутіков, Жоғары матем.).