Араласушы

lat: Aralasýshy

зат. Қосылушы, қатынасушы адам.

Тартыста араласушылар ойына ойы сай, бойына бойы сай - тепе-тең кісілер бола беpмейдi (М.Қаратаев, Туған едеб.).