АН

lat: AN

(пар. ан ان) сөздің көпше түрін жасайтын жұрнақ.