Ластану деңгейі

lat: Lastaný deńgeıi

э к о л. Ортадағы ластағыш заттектер құрамының абсолютті немесе салыстырмалы көрсеткіші.