Жоғары дәрежелі метаморфизм

lat: Joǵary dárejeli metamorfızm

геол. Гранулитті және эклогитті фациялар.