ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША КОЭФФИЦИЕНТІ

lat: QOLMA-QOL AQSHA Koefısıentİ

қолма-қол ақша активтері мен борыштық қысқамерзімді міндеттеме сомасы арасындағы арақатынас.