ЛАЖ

lat: LAJ

бағалы қағаздардың, ақша белгілерінің, вексельдердің т.б. номиналды құнынан олардың рыноктық бағамының асып түсуі.