ЗИЯН

lat: Zıan

Бір субьектінің басқа субъектілерге немесе табиғатқа, қоршаған ортаға, адамдарға келтірген залалы. 3иян бірнеше түрге бөлінеді: мүліктік 3иян жеке немесе заңды тұлғаға зиян шектірудің немесе жасалған келісімшарттың талаптарын орындамаудың салдарынан олардың мүлкіне келтірілген залал; моральдық зиян басқа адамдардың кұқыққа қарсы әрекеттерімен белгілі бір адам құқығына нүқсан келтіру, қадір-қасиетін қорлау, ар-намысын таптау, беделін түсіру сияқты мүліктік емес