Код

lat: Kod

шартты белгілер, символдар, байланыс арналары бойынша ақпарат беру ережелерінің жүйесі.