Kip

lat: Kip I

ор. зат. белгілі бір заттың ауырлық я жеңілдік салмағын өлшейтін түрлі нұсқада жасалған таразы.

Ұсақ-түйек өлшейтін екі табақшалы кішкентай кір (3. Шүк.).