Kip

lat: Kip II

сын. таза емес, былғаныш, лас.

Ол шалбарының қалтасынан кір орамалын алды ( М. Ә.).