Kip

lat: Kip IV

ет. ену, келу.

Жамал үйіне кірді (Б. М.).