Жоғары дәрежелі оқу орны

lat: Joǵary dárejeli oqý orny.

Жоғары білім беруге сәйкес бағдарламалар бойынша оқытатын институт, университет және арнаулы білім беруге лайықталған академия. Абитуриенттердің қайсысы болса да емтиханта жауаптылықпен қарауда. Өйткені олардың түсейін деп отыртаны университеті. Қазақ тарихында бірінші рет ашылып отыртан ж о ғ а р ы д ә р е ж е л і о қ у о р н ы (Қ.Жұмалиев, Жайсаң жан.). Қазақ әдебиеті орта мектептерде, ж о ғ а р ы д ә р е ж е л і о қ у о р ы нд а р ы н д а оқылып келеді (Б.Кенжебаев, Қаз. дем. жазушы.). Қазақ Республикасында тек ж о ғ а р ы д ә р е ж е л і о қ у о р ы н д а р ы н ы ң саны 27-ге, техникумдар саны 85-ке жетті (Ғ.Мұстафин, Ой әуен.).