АЭД

lat: AED

(грек, aoidos жыршы)Ежелгі Грециядағы (біздің заманымызға дейінгі 78 ғ. ғ.) жыршы-орындаушылар. Олар көлемді эпикалық жырларды лира, кифара, форминга секілді аспаптардың сүйемелдеуімен айтатын болған. Аэд бейішесі әйгілі грек дастаны «Одиссеяда» мүсінделген. Аэдтер грек эпосын қалыптастырып, дамытуға ерекше еңбек сіңірген. Күмісбаев Ө.