АЯТ

lat: Aıat

(арабша, түркі мағынасы керемет, ғажайып сыр)Құран сүресінің тыянақты бір бөлшегі, не бір шумақ өлеңі. Құранның, кесек тараулары сүрелерге бөлінеді де, әр сүре аят- тардан құралады. Кең мағынасында арап мәдениетіне қатысты алынып, өлең (құранның өлеңі) деген ұғымды береді. Европа және орыс шығыстану ғылымында аят термині осы мағынада қолданылады. Ахметов 3.