Тас

lat: TAS

з а т. ж е р г. Күйдірілмеген кірпіш.

Малшыларға қыстау салу үшін тас құйып жатырмызаз. тілі. диалек. сөздігі).