Ти

lat: TI

Араб əліпбиіндегі «т» əрпінің айтылуы.

Тə əрпі тіл ұшының үстіңгі екі күрек тістің біткен жеріне тиюі арқылы шығады (Е.Ыбырайымұлы,.. Құран оқып үйренейік).

Тə əрпі екі жағындағы, яғни алдындағы жəне өзінен кейінгі əріптермен қосылып жазылады (Е.Ыбырайымұлы,.. Құран оқып үйренейік). 

Ти тілімнəн шығарып түрлі əбиат Си сəнаи мəдхия хүрмəт еттім (Абай, Тол. жин.).