Жүктеулі

lat: Júkteýli

сын есім. Міндеттеулі, тапсырулы. Бұл сәтке дейін Мартен өзіне бұрыннан ж ү кт е у л і жұмысын атқара беруге тиіс (Қ. Исабаев, Ажал құрсауы.).