ҚИ

lat: QI

е т. Салыну, қалану. Сол шеберлiгiн Майбалық қаласының үйлерiн қ и ғ а н д а да көрсеттi (С.Мұқанов, Есею жыл.). Бiразжүргенен кейiн қызыл кiрпiштен қ и ғ а н екi қабатты үйдқасына кеп тоқтады (Т.Кәкiшев, Сәкен Сейфуллин).