Менің де қолыма қарға тышар

lat: Meniń de qolyma qarǵa tyshar

Маған да дүние бітер, сенің де маған күнің түсер деген мағынада. М е н і ң  д е  қ о л ы м а  қ а р ғ а  т ы ш а р, тұра тұр, бәлемаз. тілі. фразеол. сөздігі).