ЖЕЙДЕ

lat: JEIDE

лм.: Кег., Нар., Шел., Еңб. қаз., Жам., Балқ., Іле; Жамб.: Шу, Мер., Луг., Қорд., Жуа., Тал., Сар.; Талд.: Кир., Керб.; Шымк.: Түлк.,Сайр.; Қ.орда: Сыр., Жал., Қарм.; Ақт., Ырғ.; Қост.: Жанг., Торғ., Семиоз.; Жезқ., Үлы.; Сем.: Абай, Ақс., Кокп., Аяг., Шүб.; Шығ. Қаз.: Күрш., Больш., Марқ.; Тау., Қош.; МХР; Ауғ.; Ир.) ерлердің көйлегі.

Қайырма жағалы ж е й д е, тік жағалы ж е й д е л е р болады (Алм., Шел.).

Магазинде ж е й д е көплм., Нар.).

Келістіріп бір ж е й д е тігіп берділм., Жам.).

Ж е й д е м н і ң жеңі ұзын болып кетіптілм., Кег.).

Жақсы-жақсы ж е й д е алдымалд., Кер.).

Менің ж е й д е м жыртылды (Жамб., Жуа.).


Маған базардан бір ж е й д е алып кел (Жамб., Тал.).


Жаңа тіктірген ж е й д е ң қайда, әкем (Жамб., Қорд.).


Ж е й д е м қара құрымдай кірі жуылмас, тым болмаса екі айда бір жуылмас...(К. Әзірб., Шығ., 40).


Магазинге жейденің нетүрі түсіпті (Қ.орда, Сыр.).


Баламның ж е й д е с і н і ң төрт ілгегі бар (Ақт., Ырғ.).


Бексұлтанның үстінде қалың ж е й д е, бұтында кең шалбар, аяқта алыптың етігіндей қадаубас брезент етік (Ғ. Сл., Кең өріс, 287).


Қарағым, сенің ж е й д е ң д і сабынның алқындысымен жудым, ондай сабын жоқ (Қост., Жанг.).


Дүниеде ж е й д е, ыстаннан көп нәрсе жоқ (Қост., Семиоз.).

Көке, маған ж е й д е әпер (Жезқ., Ұлы.).

Мына ж е й д е ыңғайлы тігілген екенем., Абай).

Магазинде үлкен, кіші ж е й д е сатылды (Шығ. Қаз., Күрш.).

Ішкі-сыртқы ж е й д е, сымды бойыма шақтап кигізді (МХР).

Бірақ қалай деуге бола ма деген оймен жыртылған қызыл ж е й д е м н і ң жартысын ағашқа байладым (Д. Нав., Тау құп., 76).

Кіршігі жоқ кастюмі мен ақ ж е й д е с і жастыққа тән жинақылықты бір адамның басына тән ұқыптылықты ешкім сұрамай-ақ өзі айтып тұр (Ш. Қат., Аз. көз., 5).

Ақынбай қарт жаңбырдан су болған ж е й д е с і н а ғ а ш қ а жайып қойды.

Колхозшыларға арнап складқа 42 ж е й д е, 53 сым түсті.

Ж е й д е, ішкиім, свитер, фуфайке майдандағы жауынгерлерге жіберуге тиіс («Соц. ең.», 1941,76).

Магазинде колхозшыларға керекті товарлар: қыстық киімдер, ж е й д е, аяқ киімдер түскен («Қыз. жүл.», 1946, №28).

Көтер ж е й д е ң д і, кеудеңді аш (М. Құрман., 205).

Әйелдерге көйлек, балаларға ж е й д е тігетін материал аз («Ж. емір», 8.06.1987).