СИ

lat: SI

ат. si] з а т. м у з. Музыка дыбыстарының жетінші нотасы. Нота тану осы до, ре, ми, фа, со, ля, с и-ді үйренуден басталады (Ауызекі).