ЛАСТАНУ

lat: LASTANÝ

ет. Былғану, былығу, кірлену, арам болу. Тіркес түрінде: боғы ботқа болу, боғы ботқа сідігі сорпа болу, боғы борқа сідігі сірке болу, боқ-сідігі араласу.