АРГО

lat: ARGO

лексикасының шарттылығымен, жасандылығымен, құпиялылығымен сипатталатын сөйлеудің әлеуметтік немесе кәсіби түрі; социолектің түрі. Арго дұрысында бірыңғай жабық (деклассировтік) әлеуметтік топтарға немесе қауымдастыққа қатысты. Мыс., қайыршылар, ұрылар, кезбелер, хиппилер, саудагерлер, бандиттік топтар агросы т.б.