БАЛЛ

lat: Bal

білім алушылардың білімін бақылау нәтижесінде үлгерімі жөнінде оқытушының қойған шартты сандық бағасы.