SIDE теориясы

lat: SIDE teorıasy

(The social identity model of deindividuation effects) «деиндивидуация нәтижесіндегі әлеуметтік сәйкестік үлгісі». Бұл теория адамдардың өзін онлайн-топтар арқылы тануға мәжбүрлейтін, солардың қағидаларына сәйкес келіп, мүшелердің бір-бірімен ұқсастығын асыра бағалайтын кейбір ерекшеліктерін түсіндіруге көмектеседі.