Y теориясы

lat: Y teorıasy

(theory Y) «адамдар көбіне жұмыста автономия мен ұқыптылыққа жағдай жасалғанда және жұмыс арқылы психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру жолдарын қарастырылғанда жақсырақ жұмыс істейді» деген көзқарас.