KECEK

lat: KECEK

Сабан-топан араластырып, лай-балшықтан істелген кірпіш.