Өзек

lat: Ózek

өнім, стратегия және даму күші туралы жаңа фундаменттік гипотезаны сынақтан өткізуге құрылған бағыт түзету.