OPTA

lat: OPTA

жүйелер теориясының түсінігі; жүйенің қызмет етуінің түрі мен шарттарын анықтай отырып, үнемі онымен байланыста болатын ішкі және сыртқы факторлардың жиынтығы. Сыртқы орта (макро орта) және ішкі орта (микро орта) анықталған.