ҚАУІПТІ ЖҮК

lat: QAÝİPTİ JÚK

өздерінің ерекше қасиеттерінің салдарынан тасымалдағанда немесе қайта тиегенде адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп келтіруі, қоршаған табиғи ортаның ластануы, көлік құрылыстарының, құралдарының және өзге мүліктің бүлінуіне немесе қирауына әкеп соқтыруы мүмкін қауіпті зат, материал, бұйымдар мен өндіріс қалдықтары.