Жете

lat: Jete

арғы тегі, жеті атасы; пышақтың жетесі.