СЫЙЫМДЫЛЫҚ КЕДЕРГІ

lat: SYIYMDYLYQ KEDERGİ

электр сыйымдылығы бар тізбектегі реактивті электр кедергісі.