СЫЙЫМДЫЛЫҚ ДАТЧИГІ

lat: SYIYMDYLYQ DAChCHIGİ

сыйымдылығы өлшенетін шамаға пропорционал өзгеретін электр конденсаторы түріндегі өлшеуші түрлендіргіш.