ЖЫР

lat: JYR

жанрлар жүйесін (терме, толғау, арнау, хат) қамтитын эпикалық дәстүр. Этностың өнегелілік құндылықтарының барлық жүйесін нақтылайтын жоғары әдептілік толғауды сипаттайды. Жыр шиеленіскен түрде толыққанды, экспрессивті, нағыз шешендік сөзбен көрінетін дәстүрлі мәдениет құбылысы.