жадд

lat: jadd

жете 1) ата. 2) арғы ата, ата-баба.

Жетең жаман болмаса, жете жарлы болмассың (мақал).

Араб тілінде жадд (жете) сөзі «ата, ата тек, арғы ата-баба» ұғымында жұмсалады (І. Кеңесбаев).