CD

lat: CD

(тех.) аудио және бейнематериалды жазуга арналған таспа, құрылғы.