TAP

lat: TAP

күштар (хуштар), бетер (биһтар), кемтар т.б. сияқты сөз құрамындағы жұрнақ.