Ластану

lat: Lastaný

қоршаған ортаға зиянды газдар мен заттардың жинақталуы.