Аппликация

lat: Aplıkasıa

өнімдерге, мысалы, түптеу мұқабасына түсі де, фактурасы да бөлек басқа материалды бекіту арқылы безендіру.