UNIX

lat: UNIX

бүтінгі таңда серверлерде және микрокомпьютерлерде жұмыс істейтін стандарттық операциялық жүйе. UNIX-тің әр түрлі нұсқаларының мысалдары болып Sun Microsystems компаниясының HP/UX, IBM АІХ*, Solaris* ОЖ-лері және SCO* UNIX саналады.