МЕНІҢ

lat: MENİŃ ﮏﻨﻳﻨﻤ

менікі

Мен тышдан сен ічкеріден болұб Чынгыз ханны иоқ қылалы қалған елі уа малының иарымы сенің иарымы менің болсұн (32, 23). Мен сырттан, сен іштен бірігіп Шыңғыс ханды жоқ қылайық, қалған елі мен малының жартысы сенікі, жартысы менікі болсын.