ТЕЛЕХАБАР

lat: TELEHABAR

з а т. Теледидар арқылы берілетін жаңалық, хабар; теледидар бағдарламаларын құру және оларды эфирге тарату; коммутациялық құралдардың бірі. Алғашқы жүйелі телекөрсетілімдер 1936 ж. Ұлыбритания мен Германияда басталды. Т е л е х а б а р теледидарлық орталық, радиохабар таратушы стансалар және оларды жалғастыратын байланыс жолдары, радиорелелік байланыс жолдары кіретін желі бойынша іске асырылады (ҚҰЭ). 1929 ж. Би-Би-Си әлемдегі бірінші т е л е х а б а р д ы ұсындыаяси түс. сөздік). Советтік телевизияның практикалық түрде жүзеге асуы 1931 жылдың 1 октябрінен басталды. Бұл күні Москвадан т е л е х а б а р берілді (М.Бекбауов, Көгілдір.). Бұл жолы Роза «Достар әуені» деп аталатын халықаралық музыкалық т е л е х а б а р ғ а қатысты («Соц. Қаз.»).