Дүкен

lat: Dúken

ұсталар темір соғатын орын.

“Шора болмаса ұста дүкенді тастап жылқышы болып кетуге Танабайды, сірә, ешкім көндіре алмас еді. (Ш.Айтматов)

Ауысп: Көрік. Қасиетті дүкен.