БЕ

lat: BE

(пар. бе ) барыс септігінің мағынасын беретін көмекші сөз. Руберу бетпе-бет. Жекпе-жек бірге-бір. Ауызба-ауыз, жүзбе-жүз т.б.