МЕКЕНЖАЙ

lat: MEKENJAI

азаматтың жері немесе тұрған жері не заңды тұлғаның орналасқан жері.