CM

lat: CM

1) Configuration Management, (желілік құрылғылардың) конфигурациясын басқару;

2) Сontrol module, басқарушы модуль.