QUOTED-PRINTABLE

lat: QUOTED-PRINTABLE

электронды поштаны жетібиттік кодтау әдісі, мұнда орыс әріптерінің орнына латиницамен жазылған олардың оналтылық кодтары беріледі.