Жұм

lat: Jum

(араб) араб әрпі, дифтонг, «д» және «ж» әріптері қосарлана дыбысталады.